ENTEGRE KALİTE POLİTİKASI EK A

REKOR PACK AHŞAP AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. yönetici ve tüm çalışanları ile birlikte aşağıda belirlediği tüm maddeleri kayıtısız uygulamaya söz vemiştir:

• Teknolojik gelişmeler, toplumun ihtiyaç, beklenti ve gereksinimlerini sürekli göz önünde bulundurarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarımızı risk odaklı yaklaşımla sürekli gözden geçirerek, faaliyetlerimi sürekli iyileştireceğiz

• Ülkemizdeki ve Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü şekilde müşteri memnuniyeti için daha çok çalışarak yüksek kalite ve standartlarda üretim yapacağız.

• Ulusal/Uluslararası yasal düzenlemeleri takip ederek eksiksiz yerine getireceğiz.

• Tüm çalışmalarımızı insan ve çevre odaklı sürekli takip edeceğiz.

• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek olumsuz çevre etkilerini en aza indirerek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alarak iyileştirme çalışmalarını sürdüreceğiz.

• Entegre Yönetim Sistemimizi daha etkin ve verimli kılmak için iş risklerimizi etkin bir şekilde yöneterek, çalışanlarımızı bu bilinç ve sorumluluğunu da sürekli geliştirip yaygınlaştıracağız.

• Yaşam döngüsü kapsamında atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olan tüm atıklar için yasalara uygun şekilde bertarafını sağlayacağız.

• Tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olacağız.

• Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanacağız.

Genel Müdür
Cengiz Uğuz