ISPM-15 Nedir?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) alt kuruluşu olan Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) Sekreterliği, üyelerinin katılımıyla 2002 yılında Roma’da, uluslararası ticarette kullanılan masif ağaçtan yapılmış ambalaj ve paletlerle ilgili yeni bir standart ( ISPM 15 International Standarts for Phytosanitary Measures 15) belirlenmiştir.

ISIL İŞLEM;

Ahşap ambalaj malzemesinin ısıl işlemden geçirilmiş sayılması için ahşabın öz (çekirdek) ısının minimum 56 °C’ye ulaşması ve 35 dakika boyunca 56 °C’de bekletilmesi demektir. Bu ısı değeri ahşap ambalaj malzemesi içersindeki zararlı organizma ve böcek larvalarının öldürülebileceği değerdir. Ahşabın çekirdek ısısının  56 °C’de en az 30 dakika bekletilmesi o ahşabın zararlı mantar ve böceklerden temizlendiğini göstermektedir. ISPM 15 standarlarınında  gerektirdiği değer budur. Ahşap ambalaj malzemeleri bünyesinde barındırdığı zararlı organizmalardan ısıl işlem yapılarak arındırılmakta ve  ülkeden ülkeye bitkisel hastalıkların transferi önlenmiş olmaktadır.

 

ISPM 15’in ülkemiz için önemi; bundan böyle tüm ihraç ürünlerinde kullanılacak masif ağaçtan yapılmış ambalaj malzemelerinin (SWPM  solid wood packaging material) Isıl işlemden geçmedikçe veya fümigasyon yapılmadıkça, diğer ülke sınırları içine giremeyecek olmasından kaynaklanmaktadır.

 

ISPM 15 standardına uygun palet kullanılmadığı veya ISPM 15 standardına uygun palet üretiminde ısıl işlem ya da fümigasyon için istenen koşulların tam anlamıyla sağlanmaması durumunda, sevkiyat ithalatçı ülkeler tarafından kabul edilmemekte ve hatta bazı durumlarda paletler taşıdıkları ürünler ile birlikte karantinaya alınıp imha edilmektedir.

Ambalajın Önemi

 

  • Ambalaj, üreticiler için, üretim aşamasında gelişmiş ambalajlama teknikleri sayesinde, üretici için,  işçilik maliyetlerinden, zamandan, enerjiden, stok alanından, nakliyeden, üretim firelerinden, atıl ürün oluşmasından tasarruf sağlayarak maliyetleri düşürür.
  • Ambalaj, nakliye açısından taşımacılık yapan firmalara kolay stoklanma, az yer tutma,  hasardan koruma, hafif ambalaj malzemesi kullanımı sayesinde düşük ağırlık sağlayarak, nakliyede  yakıt, personel ve zaman tasarrufu sağlar. Perakende satıcı için ambalaj, hasarsızlık oluşturduğu için bozulmayı önler, atıkları azaltır. Perakendeci için taşınma, kullanım kolaylığı, kullanım bilgileri, üretim tarihi ve bozulmayı önleyen ambalaj tasarruf demektir.
  • Ambalaj koruyucudur, çevrecidir.
  • Ambalaj maliyeti azaltır.
  • Ambalaj üretici ile tüketici arasındaki bilgi kanalıdır.
  • Dış ambalaj firmanızın en etkili imajıdır.
  • Ambalaj en etkili reklamdır ve çok sağlıklıdır.
  • Ambalaj,markalaşmanın vazgeçilmez unsurudur.

Ahşap ambalaj sektörünün 1 numaralı firması ile ürünlerinize değer verin.

Geri Dönüşüm

 

Günümüzde doğa dostu doğaya uygun üretim yapmak son derece önem kazanmaktadır.

Bu bizim üretim aşamasında kullandığımız üretim kalemleri ile doğrudan ilişkilidir.

Bir mamulün doğa dostu olabilmesi için gerekli ola olan şeyler;

1-Doğa koşullarında makul sürelerde bulunduğu ortama zarar vermeden erimesi.

2-Tekrar kullanım özeliyi olmalı.

3-Fire ve artıklarından işlenerek yeniden hammadde haline dönüşmesi.

Bu özellikler bizim üretim aşamasında kullanılan ara maddelerle birebir örtüşmektedir.