Birçok ilaç, gıda ve biyolojik ürünler vb. 2°C ve 8°C arasında, soğuk, dondurulmuş olarak sevk edilmesi gerekmektedir. Isıya duyarlı maddeler kendi sıcaklık aralıklarını tüm dağıtım zinciri sürecinde korumak durumundadır. Bu amaç için kullanılan özel ambalajlar izotermik ambalaj ya da izolasyon kutusu olarak adlandırılır.

Ranpak Ambalaj izotermal ambalaj çözümleri sunarak müşterilerinin soğuk zincir ambalaj